Nytt nettsted

Norwegian Wood skifter beite. Klikk på bildet for å komme til det nye nettstedet!


NYE NETTSIDER

Som et ledd i å redusere arbeidsmengden og for å reflektere en oppdatert nettstruktur har vi besluttet å avslutte deler av klubbens virksomhet på eget nettsted. Da vi for omlag ti år siden omformet nettstedet vårt fra et statisk html-basert nyhetssted til å bli et nettsamfunn der folk kunne registrere seg og bidra, var dette en trend i tiden. Nå er tidene annerledes, og folk benytter seg mer og mer av sosiale media, noe som viser seg ved f.eks at mens vi er oppe i 717 medlemmer av dette nettstedet, de fleste passive i årevis, så har vi 1314 tilhengere på vår facebookside. Facebook blir aldri en erstatning for et offisielt nettsted for klubben, og vi har derfor valgt å videreføre en del av innholdet herfra og over til et nystartet nettsted for klubben. Og vi vil ta sikte på å fortsette å overføre materiale fra disse "gamle" sidene og over til de nye, så derfor vil du muligens savne en del ting i tiden fremover. Oppdaterte nyheter vil du imidlertid kun finne på det nye nettstedet. På vårt nye nettsted har vi valgt å ikke legge til rette for et forum (vårt forum var en gang veldig aktivt, men det har blitt lenger og lenger mellom innleggene de senere årene), legge inn annonser (dette tok egentlig aldri helt av) eller for medlemmer å legge inn artikler og nyheter (dette tok heller aldri av). Det dere vil finne på de nye sidene er nyhetsnotiser, artikler, lenker og en snakkeboks. Dessuten er det optimalisert for egne visningsmodi på nettbrett og mobiltelefoner. Det er fortsatt mulig å legge inn kommentarer på nyhetsnotiser og artikler. Innlogging foregår via en googlekonto. Det nye nettstedet vil være langt enklere å administrere for klubben. Med dette ønsker vi velkommen til vårt nye nettsted!