Om oss

  INNMELDING I KLUBBEN
  * = må fylles ut

  KONTINGENTSATSER

  Medlemskontingenten for 2024 gjelder for hele året. Detver planlagt utgivelse av tre medlemsblader i 2024, så vi oppfordrer de som ikke har betalt kontingent for i år til å gjøre det. Her er de forskjellige satsene:

  • Norsk medlemskap (papirutgaven av medlemsbladene ) kr. 400
  • Utenlandsk medlemskap (papirutgaven av medlemsbladene) kr. 500
  • Elektronisk medlem, Norge og utlandet (pdf-fil av medlemsbladene) kr. 200
  • Familiemedlem (Støttemedlem, får ikke bladene) kr. 100

  Klubbens kontonummer er 1271 21 35628. Du kan også vippse oss: Vipps-nummer: 128526. Skriv navnet og adresse på den som skal motta bladet som melding.

  Adressen er Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben, ℅ Joakim Krane Bech, Herkulesvegen 2, 2165 Hvam.
  Skriv navnet på den som skal motta bladet i meldingsrubrikken. Du kan også benytte meldingsfeltet til å informere oss om du har forhåndsbetalt eller ønsker faktura.

  Har du flyttet er det svært viktig at du melder inn dette til oss, så får du bladene når du skal, og dette sparer oss for ekstra portoutgifter.  Du melder fra enten ved å sende oss et postkort eller en e-post til vår kasserer på adressen [email protected]
  Dette er riktig adresse for alle henvendelser angående ditt medlemskap.

  * Dersom man melder seg inn etter at årets første nummer eller flere numre er publisert og sendt ut til medlemmene, får man årets tidligere utgitte blader tilsendt på epost kun som pdf, ikke trykt på papir. Dette fordi vi kun trykker opp nok blader til å forse det antall medlemmer som er innmeldt før trykking.

  KLUBBSTYRE

  President: Toralf Høyer-Hansen
  Sjefredaktør: Roger Stormo
  Økonomiansvarlig og sekretær: Joakim Krane Bech

  Innsendte bidrag til bladet sendes [email protected] mens henvendelser angående medlemskap rettes til [email protected].

  KLUBBENS HISTORIE

  Klubben ble startet påsken 1980 av brødrene Erlend (f.1964) og Ole Flaten (f.1969). Det første medlemsbladet «Norwegian Wood» kom ut 27. mars. De første 25 numrene av bladet kom ut i perioden 1980–1986. I 1986 ble klubben lagt ned, siden for få medlemmer skrev og annonserte i bladet.

  I januar 1988 ble klubben revitalisert, med egen redaksjon for bladet bestående av Roger Stormo (f. 1962), Peter Wilhelm Viken (f. 1966) og Erlend Flaten (nytt etternavn: Fredholm). Siden den gang har klubben publisert fire medlemsblader per år. Etter hvert kom Eva K. Sandnes inn som sekretær og etter at man gikk over til data fikk Kenneth Sevland ansvaret for å legge inn innsendte papirbaserte innlegg på datamaskin.

  I 1997 overtok Dagfinn Jarp (f. 1952) redaktørjobben, mens Roger Stormo fortsatte som president i klubben. Peter Wilhelm Viken fortsatte som fast bidragsyter for bladet ut 1999.

  I løpet av våren 1999 skiftet klubben styre, og presidentvervet gikk til Svein Sivertsen (f. 1955), mens Steinar Waage (f. 1962) ble klubbens sekretær.

  I 2002 ble Tore Waskaas (f. 1980) redaktør av medlemsbladet, og Marius H. Johannessen (f. 1979) ble ny president fra 2004.

  I 2007 overtok Ole-Andreas Refsnes (f. 1980) som redaktør og Linda Engebråten (f. 1985) ble president. Joakim Krane Bech (f.1980) kom etter hvert med som sekretær. Etter hvert hentet man også inn Roger Stormo, Bente Reimers Moe og Marit Helene Gullien i styret.

  I 2013 overtok Kristina Kinne (f. 1990) og Kristina Ciric (f. 1989) redaktørjobben, og Bente Moe ble sekretær. Pga endringer i regelverket ble det nødvendig å anskaffe et organisasjonsnummer, og klubben ble derfor nystiftet 4. september 2013.

  I 2014 ble det avholdt årsmøte 19. oktober og nytt styre konstituert. President ble Toralf Høyer-Hansen. I 2015 var det nytt valg av styre, der Bjørn Bjerkeskaug ble valgt inn som ny sekretær og Bente Moe gikk inn som styremedlem. Ett av styremedlemmene har nå vervet som sjefredaktør (p.t. Roger Stormo) og denne knytter til seg en redaktør (p.t. Oddvar Ruud) som ikke er medlem av styret.

  I 2018 ble det besluttet at Bente Moe blir sekretær, Bjørn Bjerkeskaug blir kasserer, Toralf Høyer-Hansen fortsetter som president og Roger Stormo er fortsatt styremedlem og har vervet som sjefredaktør. Pga sykdom gikk Bente Moe ut av sitt verv og Bjørn Bjerkeskaug ble da både sekretær og kasserer.

  I 2023 ønsket Bjørn å fratre som økonomiansvarlig og sekretær og Joakim Krane Bech overtok midlertidig sitt tidligere verv frem til nyvalg på årsmøtet i mars 2024. Til dette årsmøtet har samtlige styremedlemmer sagt at de ikke ønsker å fortsette.

  PRESSE 

  Ønsker du å komme i kontakt med klubbens ledelse, kan du sende epost til vår president, Toralf Høyer-Hansen på adressen [email protected]

  WEB 
  Gjelder det henvendelser i forbindelse med nettsidene, er riktig adresse [email protected]

  Webmaster: Roger Stormo