Om oss

 

  INNMELDING I KLUBBEN
  * = må fylles ut

   

  ADVENTSTILBUD! Meld deg inn og betal før søndag 5. desember og du får julenummeret 2021 gratis samt medlemskap i hele 2022! VIPPS (husk å skrive navn i VIPPS-meldingen) eller betal i nettbanken (husk på skrive navn i meldingsfeltet) etter at du har fylt ut og sendt inn ovenstående skjema. Dette gjelder de fysiske bladene til kr 350,-.

  KONTINGENTSATSER
  Medlemskontingenten for 2022 gjelder for hele året, noe som inkluderer fire numre av medlemsbladet. Her er de forskjellige satsene:

  • Norsk medlemskap (papirutgaven av medlemsbladene ) kr. 350
  • Utenlandsk medlemskap (papirutgaven av medlemsbladene) kr. 450
  • Elektronisk medlem, Norge og utlandet (pdf-fil av medlemsbladene) kr. 200
  • Familiemedlem (Støttemedlem, får ikke bladene) kr. 100

  Klubbens kontonummer er 1271 21 35628. Du kan også vippse oss: Vipps-nummer: 128526. Skriv navnet og adresse på den som skal motta bladet som melding.

  Adressen er Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben, Postboks 105 Tveita, 0617 Oslo.
  Skriv navnet på den som skal motta bladet i meldingsrubrikken. Du kan også benytte meldingsfeltet til å informere oss om du har forhåndsbetalt eller ønsker faktura.

  Har du flyttet er det svært viktig at du melder inn dette til oss, så får du bladene når du skal, og dette sparer oss for ekstra portoutgifter.  Du melder fra enten ved å sende oss et postkort eller en e-post til vår kasserer på adressen [email protected]
  Dette er riktig adresse for alle henvendelser angående ditt medlemskap.

  KLUBBSTYRE

  President: Toralf Høyer-Hansen
  Sjefredaktør: Roger Stormo
  Økonomiansvarlig og sekretær: Bjørn Bjerkeskaug

  Innsendte bidrag til bladet sendes [email protected]

  KLUBBENS HISTORIE
  Klubben ble startet i påsken 1980 av brødrene Erlend (f.1964) og Ole Flaten (f.1969). Det første medlemsbladet «Norwegian Wood» kom ut 27. mars. De første 25 numrene av bladet kom ut i perioden 1980–1986. I 1986 ble klubben lagt ned, siden for få medlemmer skrev og annonserte i bladet.

  I januar 1988 ble klubben revitalisert, med egen redaksjon for bladet bestående av Roger Stormo (f. 1962), Peter Wilhelm Viken (f. 1966) og Erlend Flaten (nytt etternavn: Fredholm). Siden den gang har klubben publisert fire medlemsblader per år. Etter hvert kom Eva K. Sandnes inn som sekretær og etter at man gikk over til data fikk Kenneth Sevland ansvaret for å legge inn innsendte papirbaserte innlegg på datamaskin.

  I 1997 overtok Dagfinn Jarp (f. 1952) redaktørjobben, mens Roger Stormo fortsatte som president i klubben. Peter Wilhelm Viken fortsatte som fast bidragsyter for bladet ut 1999.

  I løpet av våren 1999 skiftet klubben styre, og presidentvervet gikk til Svein Sivertsen (f. 1955), mens Steinar Waage (f. 1962) ble klubbens sekretær.

  I 2002 ble Tore Waskaas (f. 1980) redaktør av medlemsbladet, og Marius H. Johannessen (f. 1979) ble ny president fra 2004.

  I 2007 overtok Ole-Andreas Refsnes (f. 1980) som redaktør og Linda Engebråten (f. 1985) ble president. Joakim Krane Bech (f.1983) kom etter hvert med som sekretær. Etter hvert hentet man også inn Roger Stormo, Bente Reimers Moe og Marit Helene Gullien i styret.

  I 2013 overtok Kristina Kinne (f. 1990) og Kristina Ciric (f. 1989) redaktørjobben, og Bente Moe ble sekretær. Pga endringer i regelverket ble det nødvendig å anskaffe et organisasjonsnummer, og klubben ble derfor nystiftet 4. september 2013.

  I 2014 ble det avholdt årsmøte 19. oktober og nytt styre konstituert. President ble Toralf Høyer-Hansen. I 2015 var det nytt valg av styre, der Bjørn Bjerkeskaug ble valgt inn som ny sekretær og Bente Moe gikk inn som styremedlem. Ett av styremedlemmene har nå vervet som sjefredaktør (p.t. Roger Stormo) og denne knytter til seg en redaktør (p.t. Oddvar Ruud) som ikke er medlem av styret.

  I 2018 ble det besluttet at Bente Moe blir sekretær, Bjørn Bjerkeskaug blir kasserer, Toralf Høyer-Hansen fortsetter som president og Roger Stormo er fortsatt styremedlem og har vervet som sjefredaktør.

  PRESSE 
  Ønsker du å komme i kontakt med klubbens ledelse, kan du sende epost til vår president, Toralf Høyer-Hansen på adressen [email protected]

  WEB 
  Gjelder det henvendelser i forbindelse med nettsidene, er riktig adresse [email protected]
  Webmaster: Roger Stormo

  SNEGLEPOST
  Vi har også en postadresse for papirbaserte bidrag og annet:

  Norwegian Wood
  Postboks 105 Tveita
  0617 OSLO