Paul McCartney i protestmarsj for våpenkontroll i USA

Paul representerte familien McCartney i “March for our lives”

Det er kanskje ikke så merkelig at Paul McCartney er imot det frie salget av våpen som foregår i USA, all den stund hans samarbeidspartner fra Beatles, John Lennon ble offer for en forvirret persons kuler. I kjølvannet av en rekke nye såkalte “skole-skytinger” i USA arrangerte studenter en protestmarsj med tittel “March for Our Lives” i en rekke byer lørdag 24. mars. Paul McCartney og hans kone Nancy representerte familien McCartney i den marsjen som gikk i New York. Hovedmarsjen gikk i Washington DC, men i mange andre byer ble det arrangert sympatimarsjer, deriblant i New York.

Pauls kone Nancy var ved sin manns side under marsjen.

I et kort intervju med TV-kanalen CNN under marsjen sa McCartney “En av mine beste venner ble drept med våpen like i nærheten her, så dette er viktig for meg”. Marsjen startet like ved Dakotabygningen, hvor Lennonparet bodde, og hvor John Lennon ble drept på gaten i desember 1980. Muligens var det en tilfeldighet, men i hvert fall foregikk marsjen i New York City i 72nd Street mellom Columbus Avenue og Central Park West, rett ved både Dakotabygningen og Strawberry Fields-minneslunden for John Lennon som ligger like inn i parken.

Yoko Ono og John Lennon utenfor Dakotabygningen hvor Lennon endte sitt live på grunn av en forvirret morder.

Paul McCartney innrømmet overfor CNN at selv om han ikke kunne vite om protestene ville føre til en begrensning av vold med våpenbruk, så var “Dette det vi kan gjøre, så her er jeg for å gjøre det.” McCartney la til at han deltok i marsjen i New York “bare for å støtte folket.”

McCarney var en av mange artister og kjendiser som sluttet seg til elever og studenter i gatene, hvor slagordene var å få slutt på våpenvold og innføre strengere våpenlover.

Legg inn en kommentar