Tilbakeføring av sangrettigheter

Det ble nylig bekjentgjort at Sony/ATV har kjøpt Michael Jacksons 50% av sangforlaget som bl.a. inneholder Northern Songs, musikkforlaget som inneholder de fleste Lennon-McCartney-komposisjonene. Jackson kjøpte forlaget på åttitallet (les om dette her) for penger han tjente på albumsuksessene “Off The Wall” og “Thriller”, men solgte 50% av det til Sony, nå har Sony kjøpt resten av Jacksons arvinger for 750 millioner dollar.

I henhold til en amerikansk copyrightlov som ble vedtatt i 1976, er det imidlertid snart duket for at Paul McCartneys andel av katalogen etter hvert vil tilbakeføres ham. Loven gir nemlig komponister muligheten til å gjenerobre retten til sin musikk når det har gått 56 år siden den ble utgitt.

Forskjellige deler av massemedia (se f.eks. Dagbladet) rapporterer at McCartney har fylt ut de nødvendige søknadsskjemaene for å få tilbake rettighetene, og tiden jobber for ham. Det varierer hvorvidt de forskjellige avisene som omtaler saken tror at disse rettighetene vil koste McCartney penger eller ikke.

Beatlesekspert Arno Guzek fra vår danske søsterklubb Beatles Again mener imidlertid at alle rapportene i mainstream media tar feil; McCartneys rettigheter kommer gratis tilbake til ham etter hvert som tiden går, og han har heller ikke behøvd å fylle ut noen skjemaer for at dette skal skje, det går automatisk.

I dette offentlige dokumentet fra U.S. Copyright Office går det frem følgende:

001    From me to you / EFO-29918 (1963) Terminering effektiv: 16 Apr 2019.
002    I saw her standing there EF28543 (1963) Terminering effektiv: 9 May 2019.
003    I wanna be your man EFO-96247 (1963) Terminering effektiv: 11 Nov 2019.
004    I wanna be your man EU808235 (1964) Terminering effektiv: 7 Jan 2020.
005    I wanna be your man EP187785 (1964) Terminering effektiv: 7 Apr 2020.
006    Misery EFO-9146 (1963) Terminering effektiv: 27 Mar 2019.
007    Misery EU793744 (1963) Terminering effektiv: 20 Sep 2019.
008    Misery EP187784 (1964) Terminering effektiv: 7 Aug 2020.
009    She loves you EFO-94632 (1963) Terminering effektiv: 9 Aug 2019.
010    She loves you EP185275 (1964) Terminering effektiv: 12 Feb 2020.
011    She loves you EP185352 (1964) Terminering effektiv: 11 Mar 2020.
012    There’s a place EU808205 (1964) Terminering effektiv: 15 Jan 2020.
013    There’s a place EP187783 (1964) Terminering effektiv: 7 Apr 2020.

Terminering effektiv = den datoen rettighetene tilbakeføres til komponisten. Grunnen til at samme tittel er oppført flere ganger er fordi det knyttes forskjellig rettighetsdato for utgivelse av sangen på spolebånd, som noter, på LP, på single osv.

Vi gjør oppmerksom på at disse bestemmelsene og forholdene innenfor komponistrettigheter kun har med rettighetene i USA å gjøre. Ellers gjelder hvert enkelts lands bestemmelser innenfor det enkelte landet.

Legg inn en kommentar