Virtuelt årsmøte 2021

Innkalling – Virtuelt årsmøte torsdag 11.mars kl 1800

Det vises til tidligere innkalling til Norwegian Wood – den norske Beatlesklubbens årsmøte som ble kunngjort i Norwegian Wood 163 – julenummeret 2020. Som følge av koronautbruddet og av hensyn til medlemmenes spredte geografiske tilholdssteder vil vi gjennomføre vårt årsmøte elektronisk (lyd og video for alle som deltar). Påmeldt vil i forkant motta en e-post med en nettadresse for å koble seg på møtet. Av hensyn til at møteavviklingen skal foregå elektronisk, ber vi om at påmelding og eventuelle spørsmål til sakene som skal behandles sendes i forkant til [email protected], merket “Årsmøte 2021”. Frist for innsending og påmelding 26.februar. Kontingent for 2021 må være innbetalt for å ha adgang til årsmøtet. Alle spørsmål som sendes inn vil bli lest opp av ordstyrer.

Møtet gjennomføres digitalt via Zoom

 • kl.17.30 – virtuelt møterom åpnes
 • kl.18.00 – Åpning ved president Toralf Høyer-Hansen
 • kl.18.05 – Konstituering av årsmøtet
 • kl.19.00 – Møteslutt

Styret forslår følgende saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av regnskap 2020
 4. Fastsettelse av kontingent for 2022
 5. Antall styremedlemmer fastsettes
 6. Innkommende forslag
 7. Valg av styre og valgkomite
 8. Møtet heves

Styret har i 2020 bestått av:

 • Toralf Høyer-Hansen, president
 • Bjørn Bjerkeskaug, kasserer
 • Bente Reimers Moe, sekretær
 • Roger Stormo, styremedlem og sjefredaktør av medlemsbladet

I løpet av året har Bente Reimers Moe av helsemessige årsaker trukket seg som styremedlem, men har fungert som valgkomité foran årsmøtet.

Styret foreslår for punkt 5 at styret fortsetter med tre medlemmer.

På punkt 7 er det slik at det nåværende styrets tre medlemmer har sagt seg villige til å fortsette sine verv. Som valgkomité foreslås Bente Reimers Moe.

Hvordan delta på møte: Vi benytter Zoom til gjennomføring av årsmøtet. Dette krever at du har en PC eller Mac, webkamera, internett og helst Google chrome som nettleser. Det virtuelle møterommet er åpent fra kl.17.30. Dersom du ønsker å delta må du forhåndsregistrere deg, det gjør du ved å flylle ut skjemaet under og sende det inn. Vi sender invitasjon til årsmøte ut i e-post til de som har registrert seg, samt betalt medlemskontingenten for 2021.

  PÅMELDING ÅRSMØTE
  * = må fylles ut

  Logg inn