Statistikk over studiotid

Statistikk over studiotid (oppgitt antall er i timer) per album

Her er en artig statistikk vi har fått inn – en sammenlikning av hvor mye tid The Beatles tilbragte i studio under innspillingene for hvert av albumene de ga ut. Selvsagt baserer den seg jo på de britiske albumene, da de aldri spesifikt samlet seg i studio for å spille inn amerikanske album, men “Magical Mystery Tour” er tatt med siden den jo ble en del av den britiske katalogen etter hvert.

Selv om “Please Please Me” ifølge legenden er innspilt på en dag, så er det her i tillegg medregnet tiden de brukte på å spille inn de to første singlene, som jo er på albumet også, både A- og B-sidene. Likevel er albumet det raskest innspilte i karrieren, neste album tok mer enn dobbelt så lang tid.

Statistikken er satt sammen av Aaron Krerowicz i 2014 etter at han i lengre tid hadde forsket på studiotiden til Beatles. Han bemerker at det er temmelig krystallklart at “The Beatles” (også kjent som “White Album”) tok absolutt lengst tid å spille inn (rundt dobbelt så lang tid som de brukte på innspillingene av “Pepper”, “Magical Mystery Tour” eller “Abbey Road”). Dette er kanskje ikke overraskende når vi tar med i betraktningen at det er Beatles’ eneste dobbeltalbum.

Kanskje mer overraskende er tiden de brukte på å spille inn “Magical Mystery Tour”, som jo faktisk overgår “Sgt Pepper”. Dette pga at også her er singlene medregnet, den ene siden av albumet er jo sammensatt av singler, og den andre av dobbel-EPen.

Asteriskene (*) ved Let it Be og Yellow Submarine er der fordi dokumentasjonen over studiotiden ikke er nøyaktig fastslått. Tallene som er benyttet er den tiden som er dokumentert, men sannsynligheten er stor for at faktisk studiotid på disse to albumene er omlag det dobbelte av det som er fastslått. Trolig er det umulig å bringe på det rene de faktiske tallene i disse to tilfellene.

Kilde: Flip side Beatles

Legg inn en kommentar