60 år med The Beatles

Her debuterte gruppen som kun kalte seg “The Beatles”

2. juni 2020 var det seksti år siden en gruppe som kun het «The Beatles» sto på scenen for første gang. Den besto av John, Paul, George, Stuart og Tommy. Ja, det var samme gjeng som hadde vært på Skottlandsturné med Johnny Gentle, men den gangen hadde de gått under navnet «The Silver Beatles», nå hadde de droppet sølvet og var bare «The Beatles». Åstedet het den gang Neston Institute.

Omtale i lokalavisen dokumenterer debuten.

Som det fremgår av avisutklippet fra «Heswall & Neston Advertiser» så har de fortsatt med pseudonymene sine, Paul, George og Stuart. John har droppet «Long John» som jo sto i stil med «Silver».

Slik ser hallen de spilte i ut.

Det var Allan Williams som på denne tiden var Beatles’ manager og skaffet dem spillejobber. De spilte i samme lokale seks torsdager på rad denne sommeren. Bygningen står fremdeles, og heter nå Neston Civic Hall.

kartutsnitt fra Google maps viser at Paul nok rakk hjem før leggetid.

Du kan lese mer om dette her.

Legg inn en kommentar