Årsmøte for regnskapsåret 2023

Årsmøte for Den norske Beatlesklubben avholdes onsdag 6. mars 2024 kl 18.00.

Siden vi er en landsdekkende forening vil vi som vanlig gjennomføre vårt årsmøte elektronisk (lyd og video for alle som deltar). Påmeldt vil i forkant motta en e-post med en nettadresse for å koble seg på møtet.
Av hensyn til at møteavviklingen skal foregå elektronisk, ber vi om at påmelding og eventuelle spørsmål til sakene som skal behandles sendes i forkant til [email protected], merket “Årsmøte”. Frist for innsending og påmelding er 24. februar. Kontingent for 2024 må være innbetalt for å ha adgang til årsmøtet. Alle spørsmål som sendes inn vil bli lest opp av møteleder.

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere

3. Godkjenning av regnskap 2023

4. President Toralf Høyer-Hansen orienterer om klubbens situasjon pr dato.

5. Fastsettelse av medlemsavgiften for 2025

Styret foreslår: Medlemsavgiften for 2025 settes til kr 400, men alle medlemmer forblir støttemedlemmer med en kontingent på kr 100 dersom det fortsatt ikke kommer ut flere medlemsblader.

Styret oppfordrer samtidig medlemmer og andre interesserte å melde seg til oppgavene som redaktør, layoutmedarbeider og redaksjon for medlemsbladet Norwegian Wood.
Dersom vi får stablet på bena en redaksjon sendes det ut nye innbetalingsgiroer til medlemmene på forskjellen mellom støttemedlem og fullt medlemskap. Dette for å dekke utgifter til trykking og utsendelse av medlemsblader.

6. Innkommende forslag
– Avvikling av klubben (fra styret)

7. Valg av styre og valgkomite:
Toralf Høyer-Hansen og Roger Stormo stiller ikke til gjenvalg.
Foreløpig har følgende meldt seg som kandidater til styret:
– Joakim Krane Bech
– Erlend Fjær
– Knut Tommy Olsen

8. Møtet heves

Legg inn en kommentar