Category: Norwegian Wood

0

Manglende giroblankett

Noen har meldt oss at det ikke fulgte med innbetalingsblankett i deres eksemplar av julenummeret. Det kan tenkes at noen har oversett at giroen befant seg på baksiden av adressearket og har kastet den....

0

Obs! Ny kontingent

Det har begynt å komme inn innbetalinger for neste års kontingent. Noen av disse har betalt inn 350 kr som jo har vært kontingentsatsen i en del år. Men vi vedtok på forrige årsmøte...

0

Årsmøte i 2023

Årsmøte onsdag 8.mars kl 18.00 Siden vi er en landsdekkende forening vil vi som de par foregående gangene gjennomføre vårt årsmøte elektronisk (lyd og video for alle som deltar). Påmeldt vil i forkant motta...

0

NW 170 forsinket

Norwegian Wood nr 170 har ikke kommet ut til våre abonnenter ennå, og mange har tatt kontakt og etterlyst bladene sine. Vi har undersøkt saken og nå fått svar fra trykkeriet om hva som...

0

Spesialutgave

Ekstranummer! Etter at vi hadde sendt Norwegian Wood nr 170 til trykking satte vi sammen et 40-siders ekstranummer som vi har kalt “Revolvermagasinet”. Det blir ikke et trykt blad, men vil foreligge digitalt fra...