Category: Norwegian Wood

0

Ny kasserer og sekretær

I noen år har Bjørn Bjerkeskaug hatt vervet som økonomiansvarlig og sekretær i Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben. Han har nå bedt om å fratre dette vervet og inn i rollen trer nå...

0

Paul i Liverpool

Paul McCartney er i Liverpool hvert år i forbindelse med avgangsklassene på LIPA – Liverpool Institute for the Performing Arts. Og i år hadde han i tillegg et møte med trønderen Jan Holberg. Kanskje...

0

Manglende giroblankett

Noen har meldt oss at det ikke fulgte med innbetalingsblankett i deres eksemplar av julenummeret. Det kan tenkes at noen har oversett at giroen befant seg på baksiden av adressearket og har kastet den....

0

Obs! Ny kontingent

Det har begynt å komme inn innbetalinger for neste års kontingent. Noen av disse har betalt inn 350 kr som jo har vært kontingentsatsen i en del år. Men vi vedtok på forrige årsmøte...

0

Årsmøte i 2023

Årsmøte onsdag 8.mars kl 18.00 Siden vi er en landsdekkende forening vil vi som de par foregående gangene gjennomføre vårt årsmøte elektronisk (lyd og video for alle som deltar). Påmeldt vil i forkant motta...