Ny redaksjon etterlyses

Norwegian Wood trenger din hjelp. Redaksjonen for medlemsbladet har takket for seg etter mange år, og vi søker etter nye entusiaster slik at bladet (og klubben) kan leve videre.

Det er fortsatt en gjeng mer eller mindre faste skribenter som gjerne vil bidra med stoff. Det som mangler er først og fremst en redaktør og en layoutmedarbeider.

Redaktøren

Redaktørens ansvar er å planlegge bladet. Det vil si å lese gjennom innsendte artikler, korrigere og plukke ut illustrasjoner, evt skrive egne artikler og sette sammen bladets sider i en rekkefølge. Redaktøren har også anledning til å rekruttere skriveføre medarbeidere og dermed danne en redaksjon.

Layout

Layoutmedarbeideren lager layout på hver enkelt artikkel, bildebehandler illustrasjonene og produserer trykkeklare PDF-filer.

Alt annet er på plass, det vil si at vi har en sekretær som holder medlemsregistret á jour og supplerer adresselister til bladets distribusjon. Vi har også avtale med Kraft Digitalprint som både trykker blader og konvolutter, og leverer de ferdige produktene til posten.

Den fratredende redaksjonen har arbeidet hjemmefra over internett, med filer lagret i skyen, og tilgjengelig for de som jobber med bladet.

Etter å ha vært i A5-formatet (med ett unntak) siden 1980 har bladet fra 2011 av vært produsert i A4-formatet i fullfarger og i de senere årene hatt rundt 100 sider. Det har utkommet kvartalsvis etter årstidene, altså fire numre fordelt på vår, sommer, høst og julenummer.

En ny redaksjon vil stå fritt til selv å bestemme både størrelse, sidetall, farger og hyppighet for utgivelser. Man kan også bestemme seg for skifte av trykkeri, dersom de finner dette for godt.

Redaktøren kan, men trenger ikke å være, en del av klubbens styre. Vedkommende må likevel rette seg etter styrets budsjett og sørge for at utgiftene til trykking og utsendelse av hvert blad er innenfor rammene av de midlene som er til rådighet fra innbetalte medlemskontingenter. Klubben har vært drevet på ideell basis, hvilket vil si at inntektene i sin helhet har gått til drifting av klubben – og styret har ikke hatt honorarer for sitt arbeid.

Er du interessert i å være redaktør, være med i en redaksjon eller lage layout på bladene? Ta i så fall kontakt med vår sekretær på [email protected].

Vi er også interessert i å komme i kontakt med personer som kunne tenke seg å sitte i styret, være president for klubben, og drive videre klubbens Facebook-side og annonsegruppen Beatlesklubbens kjøps- salg- og bytteside

Legg inn en kommentar