Henry Grossmans bilder

Fotograf Henry Grossman viste frem bilder av Beatles og fortalte litt i denne CBS 60 minutes webisoden. Du finner også en artikkel her og et billedgalleri her.

Legg inn en kommentar