Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Norwegian Wood –  Den norske Beatlesklubben

Styret innkaller herved til årsmøte i Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben..
Årsmøtet avholdes onsdag 9. mars kl. 18:00 på Høyskolen Campus Kristiania, Kirkegata 2, Oslo.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av regnskap 2015
  4. Fastsettelse av kontingent for 2017
  5. Godkjenning av familiemedlemskap
  6. Innkommede forslag
  7. Valg av styre, revisor og valgkomite
  8. Møtet heves

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 29. februar 2016. Send forslag til [email protected] og merk med ”Årsmøte 2016”.

For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt kontingent for 2016.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Legg inn en kommentar