Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben

Styret innkaller herved til årsmøte i Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben..
Årsmøtet avholdes onsdag 11. mars kl. 18:00 på Røverstaden, Munkedamsveien 15, 0250 Oslo.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
3. Godkjenning av regnskap 2019
4. Fastsettelse av kontingent for 2021
5. Innkommende forslag
6. Valg av styre og valgkomite
7. Møtet heves

Medlemmer kan få nødvendige saksdokumenter tilsendt per epost. Send en henvendelse til [email protected] og merk med ”Årsmøte 2020”.

For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt kontingent for 2020.

Legg inn en kommentar