Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Norwegian Wood –  Den norske Beatlesklubben

Styret innkaller herved til årsmøte i Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben..
Årsmøtet avholdes onsdag 7. mars kl. 18:00 på Høyskolen Campus Kristiania, Kirkegata 2, Oslo.

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
3. Godkjenning av regnskap 2017
4. Fastsettelse av kontingent for 2019
5. Innkommende forslag
6. Valg av styre, revisor og valgkomite
7. Møtet heves

Medlemmer kan få nødvendige saksdokumenter tilsendt per epost. Send en henvendelse til [email protected] og merk med ”Årsmøte 2018”.

For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt kontingent for 2018.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Legg inn en kommentar