Ledig stilling

Vår eminente sekretær Bente Reimers Moe har av helsemessige årsaker meddelt oss at hun ikke lenger kan ivareta sine oppgaver i klubben, og vi søker med dette hennes etterfølger.
Vi søker deg som er mer enn alminnelig interessert i Beatles, og som gjerne har noe erfaring med foreningsarbeid.

Sekretær

Oppgaver:

  • Holde medlemsregisteret ajour i forbindelse med utmeldinger, innmeldinger og adresseendringer
  • Betale klubbens regninger og føre klubbens regnskap
  • Besvare henvendelser fra medlemmer på epost og brev
  • Være klubbens postkasse (tømme postboks/postkasse)
  • Lagerføre restbeholdningen av gamle numre og sende ut disse i henhold til bestillinger
  • Holde kontakt med andre Beatlesfanklubber
  • Føre protokoll ved klubbens årsmøte

Den som påtar seg jobben som sekretær vil fungere i stillingen uformelt inntil årsmøtet foretar valg av sekretær. Når valget er foretatt, vil sekretæren inneha en plass i klubbens styre. Avhengig av klubbens økonomi, vil det kunne utbetales et lite honorar til styremedlemmer ved utgangen av året.

Av hensyn til restbeholdningen av gamle numre av medlemsbladet er det fint om den blivende sekretæren har plass til å oppbevare disse, f.eks, i en bod eller liknende.

Etter Bentes fratreden består styret av:

Toralf Høyer-Hansen, President
Roger Stormo, Sjefredaktør
Marit Gullien, Styremedlem

Layoutmedarbeider

Vi er også interessert i å knytte til oss en layoutmedarbeider til de kommende utgavene av medlemsbladet Norwegian Wood. Denne medarbeideren har følgende oppgaver:

  • Sette opp sidene (innmat og for/bakside) i et egnet program og lage trykkeklare pdf-filer som deretter sendes trykkeriet.
  • Samarbeide med redaktør og sjefredaktør

Artiklene til bladet vil velges ut av redaktøren, og deles til redaksjonen via Dropbox, så du kan jobbe hjemmefra, uavhengig av geografisk plassering. Har du lyst til å bidra med din ekspertise til å lage et iøynefallende og moderne magasin om Beatles, så har du sjansen nå!

Er du interessert? Skriv litt om deg selv og send en epost til [email protected].

Skribenter

Som alltid er vi også på jakt etter skribenter til bladet. Skal vi være et mangfoldig blad, er det fint om vi har artikler og anmeldelser fra så mange forskjellige skribenter som mulig. Send oss anmeldelser og artikler. Alt vil bli lest av redaktøren, som deretter vil plukke ut egnede bidrag. Har du lest en god Beatlesrelatert bok som vi ikke har anmeldt tidligere, så er det gode sjanser for at vi kommer til å trykke ditt bidrag. Bidrag til bladet sendes til [email protected]

Legg inn en kommentar