McCartney og Sony/ATV enige

Forleden fotograferte en medpassasjer Paul McCartney på togtur på første klasse mellom London og East Sussex hvor han bor. Bildet har gått verden rundt i nyhets- og sosiale media.

I januar gikk Paul McCartney til sak mot Sony/ATV for å få tilbake de amerikanske sangrettighetene fra Beatlesperioden. Dette pga en klausul i amerikansk copyrightlov fra 1976 som reverserer rettighetene tilbake til originalkomponisten etter 56 år. Det viser seg at Yoko Ono har inngått en avtale med Sony/ATV hvor de beholder John Lennons andel av rettighetene – dette ville ikke McCartney skulle skje med hans egen andel.

Sangrettighetene til Northern Songs skal ifølge loven returnere til opphavsmannen fra 2018 av (først ut er “Love Me Do” 5. oktober) og McCartney har forsøkt å få Sony/ATV til å forsikre ham om at de vil gi ham tilbake rettighetene uten kamp, men fikk aldri noe definitivt svar. Derfor innledet McCartney denne saken.

Nå har partene kommet til enighet utenfor rettssystemet. McCartneys advokat Michael Jacobs skrev et brev til prosederende dommer Edgardo Amos at “Partene har løst denne konflikten ved å inngå en konfidensiell avtale og vil i fellesskap be om at retten avviser søksmålet”. Detaljene i avtalen er altså ikke kjent, men det er spesifisert at dersom det oppstår en disputt, vil en føderal domstol i New York sørge for at punktene i avtalen overholdes.

Kilde: Hollywood Reporter

Oppdatering: I ettertid ser vi at flere medier og fans på sosiale media nå fremstiller den nye avtalen mellom Sony/ATV og McCartney som en seier for Paul og at dette nå vil medføre at sangene vil tilbakeføres ham. Dette vil vi i NW avfeie som rene spekulasjoner og ønsketenking, for avtalen mellom Paul og Sony/ATV er hemmelig, så ingen aner noe som helst om hva partene har blitt enige om. Og i og med at partene er blitt enige, så er det en seier for begge parter. Som sagt er avtalen mellom Yoko Ono og Sony/ATV at sistnevnte faktisk beholder Lennons andel av rettighetene til sangene, så slik kan det også forholde seg når det gjelder McCartneys andel.
Inntil partene velger å fortelle hva de har blitt enige om, vet vi altså intet annet enn at de har gjort en avtale. Men ettersom halve komponistrettighetene for USA til “Love Me Do” som den første i rekka med sanger etter loven skal tilbakeføres til Paul 5. oktober 2018 (om ikke partene har avtalt noe annet), og dersom det kommer ut en plate i USA med Beatles’ “Love Me Do” etter den datoen, så skal man da ut fra etiketten kunne lese hvem som sitter på komponistrettighetene.

Bemerk at avtalen kun dreier seg om komponistrettighetene for USA, som vel er Beatles’ største marked. Når det gjelder komponistrettighetene for andre land, så er det individuelle avtaler ute og går. Paul McCartneys selskap MPL eide for eksempel de britiske rettighetene til “Love Me Do” og “P.S. I Love You” fra en gang tidlig på åttitallet. Dette pga at denne første singlens komponistrettigheter ble solgt før dannelsen av Northern Songs til selskapet Ardmore and Beechwood, som var eid av EMI – og Paul fikk sangene tilbake fra dem i henhold til en avtale han gjorde. Nå er disse to sangene ute i det offentlige domenet i Europa, grunnet at vi her har kortere tidsrom for eierskap til sangrettigheter (50 år) enn de har i USA.

Legg inn en kommentar