Medlemsavgiften for 2019

Vi har fått noen forespørsler fra medlemmer etter faktura på medlemskontingenten for 2019. Norwegian Wood har gått bort fra å trykke opp giroblanketter som vedlegg til årets siste nummer av bladet. Årsaken til dette er at langt de fleste betaler over nettbank, og da trengs det ingen giroblankett.

Trenger du papirgiro kan du laste ned og skrive ut denne

Medlemskontingenten for 2019 er uendret fra tidligere år, og gjelder for hele året, noe som inkluderer fire numre av medlemsbladet. Her er de forskjellige satsene:

  • Norsk medlemskap (papirutgaven av medlemsbladene ) kr. 300
  • Utenlandsk medlemskap (papirutgaven av medlemsbladene) kr. 400
  • Elektronisk medlem, Norge og utlandet (pdf-fil av medlemsbladene) kr. 200
  • Familiemedlem (Støttemedlem, får ikke bladene) kr. 100

Klubbens kontonummer er 1271 21 35628
Adressen er Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben, Postboks 105 Tveita, 0617 Oslo.
Skriv navnet på den som skal motta bladet i meldingsrubrikken.
Du kan også vippse oss: Vipps-nummer: 128526. Skriv navnet og adresse
på den som skal motta bladet som melding.”

Har du flyttet er det svært viktig at du melder inn dette til oss, så får du bladene når du skal, og dette sparer oss for ekstra portoutgifter.
Du melder fra enten ved å sende oss et postkort eller en e-post til [email protected]