NW 170 forsinket

Norwegian Wood nr 170 har ikke kommet ut til våre abonnenter ennå, og mange har tatt kontakt og etterlyst bladene sine. Vi har undersøkt saken og nå fått svar fra trykkeriet om hva som har skjedd med de forsinkede bladene: Ifølge Posten Norge så var feil portomerke påført konvoluttene. Dette blir nå rettet og bladene innleveres på nytt til Posten i morgen, mandag 3. oktober. Vi må bare beklage forsinkelsen!

Legg inn en kommentar