Obs! Ny kontingent

Money (That’s what I want)

Det har begynt å komme inn innbetalinger for neste års kontingent. Noen av disse har betalt inn 350 kr som jo har vært kontingentsatsen i en del år. Men vi vedtok på forrige årsmøte at kontingent for 2023 økes til 400 kroner, på grunn av økte utgifter både til trykking og porto for våre medlemsblader. For medlemmer i utlandet er satsen nå 500 kr av samme årsak, mens de som kun får bladene elektronisk på e-post betaler det samme som tidligere, 200 kr. Der er jo verken trykking eller porto en del av kostnadene.

Er du en av de som har betalt inn 350 kr kan du betale inn den manglende femtilappen til klubbens kontonummer 1271. 21. 35628 eller du kan vippse oss: Vipps-nummer: 128526.

Det skal medfølge innbetalingsblankett til julenummeret som skal være i Posten nå, men betal gjerne på forhånd så er det gjort.

 

Legg inn en kommentar