Årsmøte i 2023

Årsmøte onsdag 8.mars kl 18.00

Siden vi er en landsdekkende forening vil vi som de par foregående gangene gjennomføre vårt årsmøte elektronisk (lyd og video for alle som deltar). Påmeldt vil i forkant motta en e-post med en nettadresse for å koble seg på møtet. Av hensyn til at møteavviklingen skal foregå elektronisk, ber vi om at påmelding og eventuelle spørsmål til sakene som skal behandles sendes i forkant til [email protected], merket “Årsmøte 2023”. Frist for innsending og påmelding 24. februar. Kontingent for 2023 må være innbetalt for å ha adgang til årsmøtet. Alle spørsmål som sendes inn vil bli lest opp av ordstyrer.

Møtet gjennomføres digitalt

 • kl.17.55 – virtuelt møterom åpnes
 • kl.18.00 – Åpning ved president Toralf Høyer-Hansen
 • kl.18.05 – Konstituering av årsmøtet
 • kl.19.00 – Møteslutt

Styret forslår følgende saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av regnskap 2022
 4. Fastsettelse av kontingent for 2024
 5. Innkommende forslag
 6. Valg av styre og valgkomite
 7. Møtet heves

Styret har i 2022 bestått av:

 • Toralf Høyer-Hansen, president
 • Bjørn Bjerkeskaug, kasserer
 • Roger Stormo, styremedlem og sjefredaktør av medlemsbladet

Bente Reimers Moe har fungert som valgkomité foran årsmøtet.

Styret foreslår at kontingenten blir som i 2023 (punkt 4). Det vil si at kontingenten for “vanlige” medlemmer (som får bladet tilsendt) er kr. 400 per år. For utenlandske “vanlige” medlemmer er kontingenten til kr. 450 per år.

På punkt 6 er det slik at det nåværende styrets tre medlemmer har sagt seg villige til å fortsette sine verv. Som valgkomité foreslås Bente Reimers Moe.

Hvordan delta på møte: Vi benytter Google Meet til gjennomføring av årsmøtet. Dette krever at du har en PC eller Mac, webkamera, internett og helst Google chrome som nettleser. Det virtuelle møterommet er åpent fra kl.17.55. Vi sender invitasjon til årsmøte med lenke ut i e-post til de som har registrert seg, samt betalt medlemskontingenten for 2022.

Legg inn en kommentar