Årsmøte

Innkalling – Virtuelt årsmøte torsdag 11.mars kl 1800

Det vises til tidligere innkalling til Norwegian Wood – den norske Beatlesklubbens årsmøte som ble kunngjort i Norwegian Wood 163 – julenummeret 2020, samt her med påmeldingsskjema. Som følge av koronautbruddet og av hensyn til medlemmenes spredte geografiske tilholdssteder vil vi gjennomføre vårt årsmøte elektronisk (lyd og video for alle som deltar). Påmeldt vil i forkant motta en e-post med en nettadresse for å koble seg på møtet. Ved en opptelling 1. mars 2021 har i underkant av 400 personer betalt medlemskontingenten for 2021. Alle innsendte spørsmål eller forslag vil bli lest opp av ordstyrer.

Møtet gjennomføres digitalt via Zoom

 • kl.17.30 – virtuelt møterom åpnes
 • kl.18.00 – Åpning ved president Toralf Høyer-Hansen
 • kl.18.05 – Konstituering av årsmøtet
 • kl.19.00 – Møteslutt

Styret forslår følgende saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av regnskap 2020
 4. Fastsettelse av kontingent for 2022
 5. Antall styremedlemmer fastsettes
 6. Innkommende forslag
 7. Valg av styre og valgkomite
 8. Møtet heves

Styret har i 2020 bestått av:

 • Toralf Høyer-Hansen, president
 • Bjørn Bjerkeskaug, kasserer
 • Bente Reimers Moe, sekretær
 • Roger Stormo, styremedlem og sjefredaktør av medlemsbladet

I løpet av året har Bente Reimers Moe av helsemessige årsaker trukket seg som styremedlem, men har fungert som valgkomité foran årsmøtet.

Styret foreslår for punkt 5 at styret fortsetter med tre medlemmer.

Punkt 6. Styret har selv kommet med følgende forslag til endringer i vedtektene for klubben:

§ 8 Årsmøtet, som holdes hvert år i oktober måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved
kunngjøring i medlemsblad. Endres til Årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. april, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, ved
kunngjøring i medlemsblad/facebookside/hjemmeside. Resten av paragrafen beholdes slik den er.
§ 11 Årsmøtets oppgaver. Punkt 2 lyder. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Endres til Behandle klubbens regnskap, som ikke er revisjonspliktig. Resten av paragrafen beholdes slik den er.
§ 13 Styret  Foreningen ledes av et styre på min 4- max 6 (her angis det enten eksakt antall styremedlemmer eller minimum/maksimum antall styremedlemmer) antall medlemmer. Endres til Foreningen ledes av et styre på minimum 3 – maksimum 6 antall medlemmer. Resten av paragrafen beholdes slik den er.

Klubbens vedtekter etter årsmøtet finner du her.

På punkt 7 er det slik at det nåværende styrets tre medlemmer har sagt seg villige til å fortsette sine verv. Som valgkomité foreslås Bente Reimers Moe.

Hvordan delta på møte: Vi benytter Zoom til gjennomføring av årsmøtet. Dette krever at du har en PC eller Mac, webkamera, internett og helst Google chrome som nettleser. Det virtuelle møterommet er åpent fra kl.17.30. Påmelding til årsmøtet hadde frist 26. februar 2021 og er derfor nå ikke lenger mulig. Vi sender invitasjon til årsmøte ut i e-post til de som har registrert seg, samt betalt medlemskontingenten for 2021.

Legg inn en kommentar