BBC i boks

Boksen har begge BBC-utgivelsene. Foto © 2013 Apple Corps Ltd.

Som med det røde og blå albumet, blir også BBC-albumene tilgjengeliggjort i en samleboks. Som med de to foregående så vil ikke dette være noe spesielt, bare et ytre pappomslag. Sannsynligvis blir det ikke produsert mange av dette. Amazon i Canada har lagt det ut til CDN $ 41.99.

Samleboksen til red og blue.  Foto © 2010 Apple Corps Ltd.

Legg inn en kommentar