En inngående studie av forholdet mellom Lennon & McCartney

Forholdet Lennon-McCartney er gjenstand for en serie videoer på YouTube

På YouTube er det en bruker, “breathless345”, som har gjort det til sin oppgave å lage et inngående studium av forholdet mellom John Lennon og Paul McCartney, “Understanding Lennon/McCartney”. Det finnes svært få bøker som tar for seg dette forholdet, men vi bør nevne “Lennon and McCartney” av Malcolm Doney (Seven Hills Books, 1989) og “Two of Us: The Passionate Partnership of John Lennon and Paul McCartney” av den omdiskuterte Geoffrey Giuliano (Penguin Studio Books, 1999).

Den serien av filmer som ligger ute på YouTube har jo selvsagt den fordelen at der får vi servert intervjuene, fortalt av gutta selv, og den går kronologisk og grundig til verks. Serien er på fem deler, og andre og femte del er på hele to og en halv time hver, de tre midtre delene er på mellom en og en halv time og en time og femti minutter. Altså en serie som til sammen utgjør rundt ti timer. Det benyttes ekte Beatlesmusikk i serien, så det spørs hvor lenge den får ligge. Første episode er omarbeidet og lagt ut på nytt i april 2019.

Et ankepunkt mot serien er at det hele tiden benyttes YouTube-klipp som kildemateriale, og dette er ofte i langt dårligere kvalitet enn mine gamle VHS-kassetter og nyere DVD-bootlegs med de samme klippene. Irriterende for en videosamler som meg, men kanskje ikke for folk som er vant med YouTube-utgavene.

Her er en lenke til en spilleliste som inneholder hele serien.

Her er første episode:

Legg inn en kommentar