Flere bilder fra boken

Get Back boken oppslått (ikke gjør dette hjemme).

12. oktober kommer omsider “The Beatles Get Back” boken i salg. Hittil har vi kun fått se en reklamefilm samt bokens forside, men nå har Amazon.com lagt ut flere bilder.

Twickenham

Apple studio

Et velkjent bilde av George med skyggen sin

Paul koser seg på taket

Ringo i sorthvitt

John og George

AdLibris opererer med en pris på 405kr for boken, men all den stund Amazons pris er $42 vil den nok fordyres. For de som tenker å bestille fra utlandet: Vi gjør oppmerksom på at selv om bøker er momsfrie i utgangspunktet, så er regelverket slik at dersom det er mer bilder enn tekst så er den unntatt fra fritak og man må betale moms. Dette fikk vi smertelig erfare etter å ha bestilt de tyske Bravo-bøkene med utklipp om Beatles.

Mange lurer på forskjellen mellom bøkene. Denne boken har 240 sider. Den opprinnelige Get Back boken fra Let It Be boksen i 1970 var på 160 sider og det den nye har felles med den gamle boken er dialog fra filmopptakene og Ethan Russells bilder. I tillegg vil den nye også ha mer tekst samt bilder Linda McCartney (da Eastman) tok. Boken i luksusboksene er på 104 sider, og konsentrerer seg nok mer om musikken. Trolig kan noen av fotografiene gå igjen i alle disse tre bøkene.

Legg inn en kommentar