Håp for Star-Club opptakene?

Det har lenge vært spekulert blant fansen om Peter Jacksons nyvinning for separering av lyd, MAL, kan benyttes til å forbedre opptakene som ble gjort av Beatles i Hamburg i 1962. Det har nok Jackson selv også lurt på.

Disse opptakene fra Star-Club i desember 1962 kom først ut på plate i 1977, og etter den tid ble den utgitt mange ganger på stadig større plateetiketter, inntil den faktisk kom ut på Sony.

Da hadde Beatles fått nok og tok affære. De gikk til rettssak, George Harrison stilte opp som vitne, og rettinghetene til båndopptakene ble tilkjent deres selskap, Apple. Det skjedde i 1998. Etter dette skjedde det ingenting, bortsett fra at det ble benyttet litt bakgrunnslyd fra opptakene da Anthology-serien skulle utgis på DVD.

Peter Jackson trodde at Apple var i besittelse av båndene, men det viste seg at selv om de hadde blitt tilkjent rettighetene til å utgi materialet, så hadde de ikke de fysiske originalbåndene. Så Jackson gjorde noen undersøkelser og fant til slutt eieren av båndene, Larry Grossberg. Dette var mannen som først hadde kjøpt båndene og fikk opptakene “restaurert” og klippet og limt sammen i annen rekkefølge, og til slutt fikk de utgitt i 1977.

Første utgivelse av materiale fra båndopptakene, 1977.

Han hadde tatt vare på ett bånd, muligens en kopi med innhold hentet fra de originale båndene. Det hang i glass og ramme på stueveggen hans i Florida. Folk som har kunnet lytte og sammenlikne båndopptakene med de utgitte platene har meldt at kvaliteten på opptaket er langt bedre på spolebåndet.

Peter sier i podcasten “Things we said today” at båndet ankom og var “mugnet”, men at de har spesialister som er i stand til å gjenopprette det fysisk. Så sier Peter at MAL kan balansere det på nytt, men at han ønsker å gå et skritt videre. Han beskriver hvordan man teoretisk sett skal kunne trene en superdatamaskin til å “kjenne” hvordan studiostemmene høres ut og deretter bygge opp de manglende soniske komponentene. Dette – så vidt jeg vet – er fortsatt science fiction, men de har ressursene til å forfølge det. Han trekker frem dette når det gjelder at sangstemmene er litt fjerne på opptakene fra Star-Club.

Legg inn en kommentar