Manglende giroblankett

Noen har meldt oss at det ikke fulgte med innbetalingsblankett i deres eksemplar av julenummeret. Det kan tenkes at noen har oversett at giroen befant seg på baksiden av adressearket og har kastet den. Dersom dette gjelder flere, reproduserer vi den her – da har du alle opplysninger som skal til for å betale inn kontingent for i år.

Legg inn en kommentar