Ny kasserer og sekretær

Ringo Starr, Linda Engebråten og vår nye sekretær Joakim Krane Bech.

I noen år har Bjørn Bjerkeskaug hatt vervet som økonomiansvarlig og sekretær i Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben. Han har nå bedt om å fratre dette vervet og inn i rollen trer nå Joakim Krane Bech. Gamle medlemmer kjenner sikkert navnet fra før, da han også i et tidligere styre hadde sekretærrollen.

Vi vil gjerne takke Bjørn for jobben han har gjort med å holde styr på klubbens økonomi, betale regninger i tide, matche innbetalinger mot medlemsregister og oppsporing av innbetalinger som banken ikke har kunnet opplyse om hvem pengene kommer fra.

Samtidig vil vi takke Joakim for at han har sagt ja til å tre inn i rollen som både kasserer og sekretær frem til vi har holdt årsmøte og nyvalg. Er du interessert i vervene sekretær og/eller kasserer i det nye styret ber vi deg ta kontakt. Kontaktadresse finner du nederst i denne artikkelen.

Medlemsbladet

Vi har nå nedjustert opplaget på medlemsbladene, da det er nøye sammenheng mellom kostnader og opplag. Når vi trykker et nytt nummer og sender det ut til medlemmer, er portokostnadene lave per blad på grunn av masseutsendelse. Men når vi får inn etterslep av medlemmer er porto for å sende ut kun ett blad 90 kroner! Derfor kan vi ikke fortsette å sende ut enkeltnumre og har avviklet ordningen med at man kan bestille eldre numre av bladet.

Av de bladene som er trykt så langt i år har vi derfor ingen igjen av årets første nummer, og kun få eksemplarer av sommernummeret. Nye medlemmer som melder seg inn vil derfor få tilbud om medlemskap for resten av 2023, og dermed kun motta de to numrene av bladet som gjenstår. Høstnummeret kommer i september og julenummeret er planlagt til utgivelse i desember.

Redaksjon

I en del år har vi hatt gleden av å ha Erik Blindheim Andersen som layoutmedarbeider for medlemsbladet. Han har gjort bladene mye mer fargerike enn de tidligere har vært og vi har vært meget fornøyd med det. Også fra leserne får vi stadig positive tilbakemeldinger. Nå har Erik dessverre sagt at hans siste oppdrag for oss vil være julenummeret.  Vi ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at vi trenger en ny layoutmedarbeider. Denne vil ikke ha styreverv, kun jobbe med bladet og være en del av redaksjonen.

I tillegg ønsker Roger Stormo også å fratre som redaktør, fra og med årsmøtet i mars 2024. Så vi søker derfor etter både en som kan layout og som er interessert i redaktørjobben. Dette kan være en og samme person eller to personer. I en periode var det også to som delte på redaktørjobben, så alle muligheter ligger åpne for de som har lyst. Som redaktør er man også medlem av klubbens styre.

Presidenten

Også vår president, Toralf Høyer-Hansen er innstilt på å fratre ved årsmøtet, så det blir en helt ny kabal å legge med nytt styre i året som kommer. Interesserte bes melde seg til Toralf, han har epostadresse [email protected]. Det gjelder for alle rollene i det nye styret, samt layoutmedarbeider.

Legg inn en kommentar