Olanders bok endres

Ikke mer bank i tittelen

Staffan Olanders bok har gjennomgått en redigering, nå omhandler den ikke lenger hans mangeårige virksomhet som bankmann men fokuserer kun på hans befatning med The Beatles.
Her er en liten smakebit han har lagt ut:

Staffan meddeler at det gjenstår noe layoutarbeid, så er det trykking og distribusjon.

Legg inn en kommentar