Sean O’Mahoney

Sean O’Mahoney, også kjent som Johnny Dean

Så er det nok et dødsfall som vi dessverre må fortelle om, noe forsinket. Dere ble kanskje kjent med ham som Johnny Dean da han skrev lederne i Beatles Monthly Book, men han het egentlig Sean O’Mahony. Han døde hjemme 21. juli.

Han var forleggeren bak månedsbladet om The Beatles som ble sendt ut til medlemmer av Beatles’ fanklubb i Storbritannia. Det ble også solgt i løssalg, samt sendt ut til fanklubbsekretærene i andre land. Bladet hadde altså velsignelsen til Brian Epstein og The Beatles, og bladets fotograf Leslie Bryce fikk tilgang til platestudioene når Beatles drev med innspillinger, filmsett og av og til også hjem til beatlene.

Bandets presseagent Tony Barrow skrev fast i bladet, og Mal Evans og Neil Aspinall bidro også. Det sies at da O’Mahony hørte «Please Please Me» ville han gjerne lage et blad som kun handlet om the Beatles, men han ventet med å ringe Brian Epstein til “From me To You” kom ut. Bladet gikk inn da Beatles ble oppløst, men i 1976 gjenopplivet O’Mahoney bladet, først som vedlegg til hans blad, “Record Collector”. Da kom det ut som faksimileutgaver av de gamle bladene, men med flere nye sider med informasjon som et ekstra omslag. Blant de nye skribentene fant man bl.a. Mark Lewisohn. Etter hvert som den siste faksimileutgaven kom og gikk ble hele bladet nytt. Bladet gikk omsider inn i 2003 med siste nummer 321.

Etter dette har det kommet et par bøker basert på stoff og bilder fra disse bladene. O’Mahoney hadde også 20 andre bladtitler på samvittigheten med sitt forlag. Det sier litt om O’Mahoneys beskyttelse av eget privatliv at han ikke har eget oppslag på wikipedia.

O’Mahoney med guttene

O’Mahoneys familie ønsker å gi oppmerksomhet til Macmillan Cancer Support, som tilbyr følelsesmessig, fysisk og økonomisk støtte til mennesker som er diagnostisert med kreft.

Kilde: Daily Telegraph

Legg inn en kommentar