Skattefuten er her!

I dag er dagen for den offisielle kunngjøringen av den kommende skinnende nye “Revolver”-miksen, og “Taxman” er teaser-eksempelsangen som allerede er ute på strømmetjenester og i Dolby Atmos der dette støttes.

Strøm “Taxman” i ny stereo eller Dolby Atmos her

Den 28. oktober slippes “Revolver” verden over i en rekke lekkert presenterte, nymiksede og utvidede Special Edition-pakker av Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Nye stereo- og Dolby Atmos-mikser av albumets åpningsspor “Taxman” debuterer digitalt samtidig med dagens kunngjøring og lansering av forhåndsbestillinger av albumet.

Det var på slutten av fjoråret, etter at Giles hadde gjort ferdig alle miksene for “Get Back”-serien og det digitale albumet med tak-konserten at han begynte å tenke på å lytte gjennom innspillingsbåndene fra “Revolver” for å se om det var nok av uutgitte opptak der som kunne rettferdiggjøre et boks-sett med flere plater. Hadde han ikke funnet nok materiale var backup-planen å slå sammen “Revolver” og “Rubber Soul” i en og samme boks. Takket være “MAL” teknologien til Peter Jacksons selskap Wingnut var det jo ikke noe problem å remikse i stereo lenger.

Giles Martin om teknologien som muliggjorde den nye miksen: … heldigvis, takket være pandemien, fordi den bremset hele prosjektet, brukte mange flere mennesker mer tid på kontorene sine på å jobbe med ting enn de ville ha gjort normalt, og Peter (Jackson)s team begynte å gjøre disse gjennombruddene. Jeg jobbet med dem. Jeg sa: “Se, skal vi prøve å gjøre “Revolver”? Vi begynte å se på det, og til slutt hadde vi alle ingrediensene slik at jeg kunne mikse den. Så enkelt var det. Det “Taxman”-sporet, som jeg bruker som en demo, har (nå) gitar, bass og trommer sammen; Jeg kan ta av gitaren, jeg kan ta av bassen, og så kan jeg til og med skille skarptromme og stortromme også. Og de høres ut som skarptromme og stortromme. Det er ikke antydning til gitar der (selv om de var blitt bakt sammen på master-båndene). Og jeg vet ikke hvordan det er gjort! Det er som om jeg skulle ha gitt dem en kake og de gir meg mel, egg og melk og litt sukker.

Etter utgivelsen av deres banebrytende album “Rubber Soul” i desember 1965, og etter å ha avsluttet årets turnédatoer, skulle en sen avgjørelse om å droppe opptaksplanene for en tredje Beatles-film, “A Talent For Loving”, ha en betydelig effekt på opprettelsen av “Revolver”. Tiden som hadde vært satt av for å filme og spille inn sanger for et soundtrack ble borte fra bandets timeplan, slik at gruppen kunne ta en fire måneders pause før “Revolver”-innspillingene begynte. “En ting er sikkert,” sa John noen uker før bandets retur til studioet, “den neste LP-en kommer til å bli veldig annerledes.”

Tomorrow Never Knows
6. april 1966 samlet The Beatles seg i Studio 3 i EMI Studios (nå for tiden kalt Abbey Road Studios) for deres første “Revolver”-innspilling. Med sin produsent George Martin og innspillingsteknikere Geoff Emerick og Ken Townsend, gikk de inn i ilden, og startet med “Tomorrow Never Knows”. Johns eteriske vokal (matet fra mikrofonen hans gjennom en roterende Leslie-høyttaler), innovative båndsløyfer – inkludert Paul som sa ‘ah, ah, ah, ah’, som når den ble avspilt fortere produserte en lyd som ligner på et måkeskrik – konvergerer med Ringos dundrende trommemønster, Georges tambouradrone og en baklengs gitarsolo. “Tomorrow Never Knows” drev The Beatles og populærmusikk inn i spennende nytt terreng. I et intervju før “Revolver” utgivelsen 5. august 1966, forklarte Paul til NME: “Vi gjorde det fordi i hvert fall jeg, for å nevne en, er lei av å lage lyder som folk kan hevde å ha hørt før.” “Revolver Special Edition” inneholder også The Beatles’ første versjon av “Tomorrow Never Knows” fra innspillingen 6. april og en monomiks som ble gitt ut på et lite antall plater første dagen albumet var i salg, før neste opplag av LP-en kom med korrekt versjon.

Got To Get You Into My Life
Dagen etter kom The Beatles tilbake til Studio 3, fullførte det meste av “Tomorrow Never Knows”-innspillingen deres, og begynte arbeidet med den første versjonen av “Got To Get You Into My Life”. Som hørt på Special Editions Sessions One, høres dette opptaket veldig annerledes ut enn det utgitte sporet. Revolver Special Edition setter også søkelyset på ytterligere to stadier av det ferdige sporets utvikling: en uutgitt monomiks og en spesialmiks som fremhever overdubbingene av tre trompeter og to tenorsaksofoner.

Love You To
En av Georges viktigste innflytelser som låtskriver høres i “Love You To”. Året før hadde hans stadig større interesse for indisk musikk og det å lære å spille sitar brakt ham sammen med Ravi Shankar, som forble hans nære venn og sporadiske musikalske samarbeidspartner. The Beatles begynte å spille inn “Love You To” i Studio 2 den 11. april, treårsdagen for den britiske utgivelsen av “From Me To You”. Den korte treårsperioden mellom disse sangene viser bandets forbløffende kreative utvikling. “Det var en av de første låtene jeg skrev for sitar,” husket George senere. “Dette var den første sangen der jeg bevisst prøvde å bruke sitar og tabla på grunnsporet.” Med George på sitar og sang, Paul på tamboura og harmonistemme, og universitetsstudent Anil Bhagwat på tabla, begynte sangens intrikate arrangement å ta form over flere opptak. Overdubbinger inkluderte en ekstra harmonisang av Paul, utelatt fra den utgitte versjonen, men nå funnet frem i en miks av Take 7. Revolvers spesialutgave inneholder også Take 1 og en tidligere udokumentert og nyoppdaget øvelse på sangen med George som spiller sitar og Paul på tamboura.

Paperback Writer/Rain
Mellom 13. og 16. april i Studio 2 og 3 spilte The Beatles inn sin listetopp “Paperback Writer” singel (med lagdelte harmonier, riffende gitarer og Pauls blomstrende basslinjer) og dens B-side “Rain” (muliggjort med spolebåndmaskiner satt i lav hastighet for innspillings- og mikseprosessene). Før singelen ble utgitt 10. juni (30. mai i USA), brukte The Beatles et par dager borte fra innspillingen for å spille inn flere musikkvideoer for begge sangene med regissør Michael Lindsay-Hogg, som senere skulle komme til å regissere “Let It Be”-filmen . I tillegg til sangenes nye stereomikser og originale monomikser, har Revolver Special Edition “Paperback Writer” Take 1 og 2 – grunnspor og to versjoner av “Rain” Take 5: en med den faktiske hastigheten The Beatles spilte den i og den andre, en nedbremset evolusjonær blanding som ble brukt til å lage mastertapen.

Taxman
Albumets åpningsspor, “Taxman”, ble spilt inn over tre Studio 2-økter i april og mai. En av tre sanger på albumet av George, i “Taxman” uttrykker han sin frustrasjon over Storbritannias “superrike” skattesats på den tiden (90%), med et blunk til “Batman” TV-kjenningsmelodien. I en 12-timers økt 20. april spilte The Beatles inn og mikset den første versjonen av “And Your Bird Can Sing” (for denne sangen inneholder spesialutgaven to versjon 1/take 2-innspillinger og versjon 2s Take 5), deretter begynte å spille inn “Taxman”. De kom tilbake til sangen dagen etter, og la ned Georges grunnleggende gitar, Pauls bass og hans dynamiske, raga-stil gitarsolo, og Ringos trommer og kubjelle. Revolver Special Edition inneholder også Take 11, med falsettkoring av John og Paul med forskjellige ord fra den utgitte versjonen.

Yellow Submarine
“Yellow Submarine” ble spilt inn 26. mai og 1. juni i henholdsvis studio 3 og 2. Den ikoniske, solfylte allsangen for barn overalt og en favoritt for de unge til sinns begynte ganske annerledes enn slik den endte opp. Del 1 og 2 av spesialutgavens komponeringsopptak av “Yellow Submarine” avslører sangens utvikling fra et ganske trist vers sunget av John over akustisk gitar – “In the town where I was born / No one cared, no one cared…” – til dens tilpasning av John og Paul for å passe det morsommere emnet for refrenget. Revolver i spesialutgave inkluderer også “Yellow Submarine” Take 4 og fremhevede lydeffekter (et komplekst og lystig sonisk sjølandskap, inkludert Mal Evans sand-svinging og Brian Jones’ glass-klinking) så lyttere kan reise med The Beatles gjennom sangens progresjon. “Vi begynte virkelig å finne oss selv i studio,” forklarte Ringo senere. “Sangene ble mer interessante, så med det ble effektene mer interessante.”

Giles Martin om å mikse “Yellow Submarine: Det er visse spor … På “Yellow Submarine” tror jeg det var akustisk gitar, bass og trommer på ett spor. Jeg prøvde å flytte den akustiske gitaren vekk fra trommene. Og for meg hørtes det ut som om de (fortsatt) trengte hverandre for å være ved siden av hverandre. Det hørtes greit ut; det hørtes bare ikke helt riktig ut. Så det er visse ting der jeg fortsatt lener meg til den ene eller den andre siden, fordi det bare ikke er mye (instrumentering) der. Jeg mener, sammenlignet med moderne innspillinger, går du tilbake til “Taxman” eller “She Said” – det meste er gitar, bassgitar, trommer … og det er det. Og så vil de ha Dolby Atmos! Og så går du, OK, det er bassgitar, gitar… Jeg kan ikke legge gitar og bass i bakre høyttalere!

She Said She Said
The Beatles’ siste Revolver-innspilling fant sted i Studio 2 om kvelden 21. juni 1966 ut i de små timer 22. juni, bare én dag før bandet reiste til München for å starte sin internasjonale sommerturné. Tekstene til “She Said She Said” trakk veksler på minnet om en desorienterende dag The Beatles hadde opplevd i Los Angeles. Etter å ha tatt i mot Georges hjelp til å lage en helt ny sang fra noen uferdige fragmenter, ledet John gruppen gjennom øvelsene og innspillingen mens klokken tikket unna den siste gjenværende økttiden. Revolver Special Edition inneholder også Johns hjemmedemo for sangen og Take 15 – Backing Track-øving, med sitt introduksjonsforedrag som avslører hyggelige småprater mellom The Beatles mens de utarbeidet arrangementet (senere rost av komponist og dirigent Leonard Bernstein som “bemerkelsesverdig” med “ekte oppfinnelser”).

Klokken 04.00 den 22. juni avsluttet The Beatles “She Said She Said”, og med dette sine Revolver-innspillingsøkter. Albumets siste mono- og stereomikser ble fullført samme kveld, og dagen etter var The Beatles nok en gang i gang på turné. Neste gang de skulle returnere til Abbey Road var i november 1966 for å begynne å spille inn “Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band”.

Revolver ble utgitt 5. august 1966, og tilbrakte syv uker på nummer én på den britiske albumlisten, og en dobbel A-side singel med “Eleanor Rigby” og “Yellow Submarine” toppet den britiske singellisten i fire uker i august og september. I USA ga Capitol ut en 11-spors versjon av Revolver, som tilbrakte seks uker på nummer én på Billboards albumliste. “I’m Only Sleeping”, “And Your Bird Can Sing” og “Doctor Robert” hadde tidligere blitt plukket fra innspillingene for Capitols nordamerikanske utgivelse av “Yesterday And Today”-albumet i juni. Omslaget til albumet ble opprinnelig trykt med det beryktede “butcher-coveret” før kontroversen før utgivelsen resulterte i at Capitol tilbakekalte og klistret godt over én million mono- og stereo-LP-er med et ufarlig bilde av The Beatles samlet rundt en koffert.

REVOLVER SPECIAL EDITION

Revolver-albumets 14 spor er nymikset av produsent Giles Martin og tekniker Sam Okell i stereo og Dolby Atmos, og albumets originale mono-miks er hentet fra mono-mastertapen fra 1966. Revolvers feiende nye spesialutgave følger de universelt anerkjente remiksede og utvidede spesialutgavene av Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The BEATLES (‘White Album’) (2018), Abbey Road (2019) og Let It Be (2021).

Alle de nye Revolver-utgivelsene inneholder albumets nye stereomiks, hentet direkte fra de originale fire-spors masterbåndene. Lyden bringes frem i forbløffende klarhet ved hjelp av banebrytende demiksingsteknologi utviklet av det prisbelønte lydteamet ledet av Emile de la Rey ved Peter Jacksons WingNut Films Productions Ltd. De fysiske og digitale Super Deluxe-samlingene inneholder også albumets originale monomiks, 28 tidlige opptak fra øktene og tre hjemmedemoer, samt en firespors EP med nye stereomikser og remastrede originale monomikser for “Paperback Writer” og “Rain”. Albumets nye Dolby Atmos-miks vil bli gitt ut digitalt.

Sporliste

SUPER DELUXE [5CD + 100-siders innbundet bok i slipcase | digital audio collection]

CD1: Revolver (Ny stereomiks)
1: Taxman
2: Eleanor Rigby
3: I’m Only Sleeping
4: Love You To
5: Here, There And Everywhere
6: Yellow Submarine
7: She Said She Said
8: Good Day Sunshine
9: And Your Bird Can Sing
10: For No One
11: Doctor Robert
12: I Want To Tell You
13: Got To Get You Into My Life
14: Tomorrow Never Knows

CD2: Sessions One
1: Tomorrow Never Knows (Take 1)
2: Tomorrow Never Knows (Mono mix RM 11)
3: Got To Get You Into My Life (First version) – Take 5
4: Got To Get You Into My Life (Second version) – Unnumbered mix – mono
5: Got To Get You Into My Life (Second version) – Take 8
6: Love You To (Take 1) – mono
7: Love You To (Unnumbered rehearsal) – mono
8: Love You To (Take 7)
9: Paperback Writer (Takes 1 and 2) – Backing track – mono
10: Rain (Take 5 – Actual speed)
11: Rain (Take 5 – Slowed down for master tape)
12: Doctor Robert (Take 7)
13: And Your Bird Can Sing (First version) – Take 2
14: And Your Bird Can Sing (First version) – Take 2 (giggling)

CD3: Sessions Two
1: And Your Bird Can Sing (Second version) – Take 5
2: Taxman (Take 11)
3: I’m Only Sleeping (Rehearsal fragment) – mono
4: I’m Only Sleeping (Take 2) – mono
5: I’m Only Sleeping (Take 5) – mono
6: I’m Only Sleeping (Mono mix RM1)
7: Eleanor Rigby (Speech before Take 2)
8: Eleanor Rigby (Take 2)
9: For No One (Take 10) – Backing track
10: Yellow Submarine (Songwriting work tape – Part 1) – mono
11: Yellow Submarine (Songwriting work tape – Part 2) – mono
12: Yellow Submarine (Take 4 before sound effects)
13: Yellow Submarine (Highlighted sound effects)
14: I Want To Tell You (Speech and Take 4)
15: Here, There And Everywhere (Take 6)
16: She Said She Said (John’s demo) – mono
17: She Said She Said (Take 15) – Backing track rehearsal

CD4: Revolver (Original mono master)
Albumets sporliste er den samme som på CD1

CD5: Revolver EP
1: Paperback Writer (Ny stereomiks)
2: Rain (Ny stereomiks)
3: Paperback Writer (Original mono mix remastered)
4: Rain (Original mono mix remastered)

Vinylutgaven har samme sporliste  Det er også 1CD og 2CD utgaver, såvel som 1LP og en 1LP Picture disc i begrenset opplag.

Du finner utgaver og priser på Platekompaniets samleside for Revolver-utgivelsene Og på Big Dippers ditto.

1CD utgave

1LP utgave

2CD utgave

Picture disc

 

Legg inn en kommentar