Sony får kontroll over Northern Songs

Beatlesambassadørene Paul McCartney og Ringo Starr, her fra en forestilling i 2014.

Sangkatalogen til “Northern Songs” glapp ut av hendene på John Lennon og Paul McCartney i 1969, etter at deres sangforlegger Dick James solgte sin andel til ATV Music, eid av Sir Lew Grade, senere Lord Grade. På åttitallet klarte Michael Jackson å kjøpe musikkforlaget, men på grunn av senere finansielle problemer så han seg nødt til å selge halvparten av aksjene til Sony. Nå har Sony tilbudt Michael Jacksons arvinger å kjøpe de resterende aksjene, og denne handelen ble mandag godkjent av EU.
Warner Music Group og diverse andre musikkforlag forsøkte å få EUs lovgivere til å ikke godkjenne handelen, da de mente den ville skade konkuransen innen innspilt musikk og musikkforlagene, men de fikk altså ikke medhold i dette.
Under deres forlagskontrakt med Northern Songs var Lennon og McCartney juridisk bundet til å fortsette å komponere frem til 1973. Løsningen, om de ikke lyktes i å få kontroll over selskapet, var å selge aksjepostene sine til ATV mens de skulle få fortsette å motta royalties fra de allerede publiserte sangene. Lennon og McCartney solgte sine aksjer (Lennons 644 000 aksjer og McCartneys 751 000) i oktober 1969 for £3.5 millioner.
I 1981 fikk McCartney tilbud om å kjøpe tilbake sangforlaget for £20 millioner. Han ville imidlertid ikke eie Lennon-McCartneys sanger alene, men ville ha med Yoko Ono på laget. Etter råd fra McCartney om å begi seg inn i musikkforlagsbransjen, kom også Michael Jackson inn som en interessert kjøper, og det skulle vise seg at Ono var fornøyd med at husvennen Jackson kontrollerte sangene. Dermed kunne Jackson overta aksjene i selskapet, noe han betalte £24,4 millioner for. I 1995 slo Jackson sammen sin katalog med Sony Music’s publishing for en sum som er rapportert til å ha vært £59,052,000, og det nye selskapets navn ble Sony/ATV Music Publishing, hvor Jackson eide halvparten av aksjene. Etter å ha havnet i økonomiske vansker etablerte Jackson i april 2006 en avtale med Sony, der Jackson kunne låne £186,480,000, og redusere rentene som hadde forfalt på et lån han allerede hadde, mens Sony i bytte fikk forhåndsrett til å kjøpe halvparten av Jacksons aksjer, noe som da ville føre til at Jackson satt tilbake med 25%.
Nå har altså Sony også fått godkjennelse til å kjøpe disse aksjene fra Jacksons arvinger, og kontrollerer dermed hele selskapet.

1 Response

  1. Anonym sier:

    Suger som forretningsmann, vår kjære Paul! For ei idiotisk tabbe han gjorde i 1981!

Legg inn en kommentar