The Late Late Beatles Show

Ian Kennedy presenterer The Late Late Beatles Show på BBC Radio Merseyside. I siste episode har han telefonintervjuet Mark Lewisohn.

BBC Radio Merseyside presenterer Ian Kennedy hver uke et timelangt radioprogram om Beatles. Programmene går ved midnatt hver lørdag. Du kan høre programmene i reprise på dette nettstedet: The Late Late Beatles Show. Man kan høre programmene i 30 dager etter at de er lagt ut, så som regel er fire episoder tilgjengelige til en hver tid.

I programmet som gikk på lufta 13. juli brakte Kennedy første del av et telefonintervju med Beatles-historiker Mark Lewisohn. Andre del kommer i neste program. Lewisohn blir intervjuet i forbindelse med at han jo skal i gang med å lage og produsere et multimediashow hvor han til høsten reiser rundt og forteller om Beatlesalbumet “Abbey Road”. Kanskje noe av det mest fascinerende han fortalte om, var imidlertid hvordan han har tverrvendt i sin oppfattelse av hvordan “Let It Be”-innspillingene fortonet seg. Og den snuoperasjonen gjorde han i januar i år!

Saken er jo den, at forfattere av Beatlesbøker, anmeldere, programledere og foredragsholdere i alle år har fremholdt at “Let It Be”-innspillingene som fant sted i januar 1969 hadde vært en kjedelig affære, preget av mismot og dårlig stemning. George sluttet til og med i gruppen, om enn bare midlertidig. Denne stemningen, sier mange, er også noe som avspeiler seg i dokumentarfilmen som ble innspilt samtidig, også den kalt “Let It Be”. Filmanmeldere har nærmest kappes i å kalle den en film om en gruppe som er i oppløsning. Det interessante er at dette også var Lewisohns oppfatning av denne perioden. Frem til i år.

“Ringenes Herre”-regissør Peter Jackson har fått i oppdrag å lage en ny dokumentarfilm om nettopp denne perioden. Han har tilgang på alle meterne med film fra måneden. Jackson har allerede på forhånd annonsert at hans film vil gi et gladere bilde av perioden. Og etter at Ringo Starr hadde fått sett et to timer langt utkast på Jacksons iPad, var også han enig i at det slett ikke var så dårlig stemning under opptakene som alle skulle ha det til. For også Beatlesmedlemmene selv har i ettertid blitt sitert på at “Let It Be”-innspillingene var miserable greier. Fans som har lest om Jacksons film og Ringos syn har uttrykt misnøye med at man nå skal begå historieforfalskning og skjønnmale “Let It Be”-perioden.

Bootlegserien A/B Road er sammensatt av mer enn 500 spolebånd, hver på 16 minutter i mono. Her er alle filminnspillingens lydsider dokumentert.

Men det er på tide, synes Lewisohn å mene! I januar i år satte han seg nemlig fore å lytte gjennom alt det materialet som finnes fra hver eneste dag av “Let It Be”-innspillingene. Det eksisterer nemlig en kronologisk bootleg-serie, “A/B Road” som inneholder alt som finnes på lydsiden av filmopptakene. Serien er på 83 CDer med til sammen 2187 spor, og de varer i 97 timer, 44 minutter og 7 sekunder! Så i timevis hver dag satt Lewisohn med hodetelefoner og lyttet seg gjennom alt som ble sagt og spilt (enkelte Beatlesfans og bootlegsamlere har faktisk dette som en årviss tradisjon hver januar). Da januar 2019 var omme satt han med en helt annen oppfattelse om hvordan januar 1969 hadde fortonet seg for John, Paul, George og Ringo. De hadde jo for det meste hatt det gøy sammen i studio! De var kreative og jobbet sangene sammen, og når det ble for kjedelig og terpete, koblet de av med å jamme på halvglemte sanger fra Hamburgrepertoaret sitt og alt mulig annet de kom på at de ville forsøke å spille. Så holder de konsert på taket av Apple-bygningen og til tross for det kalde været koser de seg jo glugg ihjel med å spille sammen!

10. januar forlot George Beatles, men som man kan se av dagboken hans var ikke det en stor sak. “Sto opp, reiste til Twickenham, øvde frem til lunsj – forlot the Beatles – dro hjem og om kvelden gjorde vi King of Fuh i Trident Studio – spiste chips hos Klaus og Christine og dro hjem.”

Så i samsvar med Ringos uttalelser i det siste, så vil da sannsynligvis ikke Jacksons film være revisjonisme i den forstand at den gir et for optimistisk bilde av hvordan “Let It Be”-innspillingene (som også går under benevnelsen “Get Back sessions”) fortonet seg. Den vil tvert i mot snu den forskrudde versjonen av sannheten som Michael Lindsay-Hoggs film fra 1970 forsøkte å gi.

Sjekk ut The Late Late Beatles Show og husk at siste del av intervjuet med Lewisohn kommer på lørdag.

Er du interessert i en fortegnelse over alt som finnes på A/B Road, så kan du laste ned et PDF-dokument herfra. Det er utstyrt med DDSI-nummere, som er et katalogiseringssystem for “Let It Be”-sessions (oppkalt etter Doug Sulpys bok “Drugs, divorce and a slipping image”). En YouTube-bruker har også lastet opp A/B Road men ga seg etter 1 CD.

Legg inn en kommentar