Tommy Smothers

Tommy Smothers har gått bort, 86 år gammel.
Han og broren Dick hadde et kontroversielt TV- program på slutten av sekstitallet, the Smothers Brothers Comedy Hour.
Her debuterte Beatles’ musikkvideoer til «Hey Jude» og «Revolution» på TV i USA. Brødrene var frittalende og omtalte f.eks. USAs krigføring i Vietnam i negative vendinger. Dette førte til at TV-selskapet stadig truet med å legge ned programmet. George Harrison gjestet programmet i 1968, og tok til orde for at programmet skulle fortsette å holde seg kontroversielt.

Ringo var med i 1971 og fremførte «The No No Song».

I 1969 var Tommy med på allsangen i innspillingen av «Give Peace A Chance» og spilte også gitar. Som de andre tilstedeværende blir han nevnt i Lennons tekst.

Tommy Smothers og Lennonparet.Flere år senere ble han og brorens show i Los Angeles forstyrret av en Lennon på fylla.

Legg inn en kommentar