Nytt lydopptak fra TV

26. desember 2023 dukket det opp et hjemmeopptak av The Beatles’ andre opptreden på Sunday Night at the London Palladium, 12. januar 1964. Det er selvsagt kun lyd, menigmann hadde ikke videoopptakere hjemme. Man tok opp lyden på bånd ved hjelp av mikrofon (fjernsynsapparatene hadde ingen inn- eller utganger) så familien måtte være så stille som mulig. Det eksisterer andre lydopptak fra dette programmet, så her er det bare snakk om en ny kilde.

Opptaksbåndet

Du kan lese om denne TV-sendte konserten hos The Beatles Bible

Legg inn en kommentar