Purring på medlemsavgift

I julenummeret av Norwegian Wood la vi med en giroblankett for innbetaling av kontingent/abonnement for 2020. Vi skrev ikke noen forfallsdato på giroen, likevel fikk vi inn en del innbetalinger tidlig. Men når vi nå snart er i medio januar, har vi gjort opp status og funnet at kun ca 240 av de rundt 500 medlemmene vi hadde i fjor har videreført medlemskapet foreløpig. Vi vil derfor med dette minne de resterende medlemmene på at det er på tide å betale for abonnementet om dere fortsatt vil ha bladet.

KONTINGENTSATSER:
Medlemskontingenten for 2020 gjelder for hele året, noe som inkluderer fire numre av medlemsbladet. Her er de forskjellige satsene:

Norsk medlemskap (papirutgaven av medlemsbladene ) kr. 350
Utenlandsk medlemskap (papirutgaven av medlemsbladene) kr. 450
Elektronisk medlem, Norge og utlandet (pdf-fil av medlemsbladene) kr. 200
Familiemedlem (Støttemedlem, får ikke bladene) kr. 100
Klubbens kontonummer er 1271 21 35628

Adressen er Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben, Postboks 105 Tveita, 0617 Oslo.
Skriv navnet på den som skal motta bladet i meldingsrubrikken.

Du kan også vippse oss: Vipps-nummer: 128526. Skriv navnet og adresse på den som skal motta bladet som melding.

Har du flyttet er det svært viktig at du melder inn dette til oss, så får du bladene når du skal, og dette sparer oss for ekstra portoutgifter. Du melder fra enten ved å sende oss et postkort eller en e-post til vår kasserer på adressen [email protected]
Dette er riktig adresse for alle henvendelser angående ditt medlemskap, f.eks. om du vil sjekke om du allerede har betalt.

Legg inn en kommentar